Een drukproeftechniek is een methode om te achterhalen of er ergens in het leidingnetwerk een lekkage zit. Bij deze techniek zet de loodgieter met een speciale pomp het leidingwerk onder druk. Deze pomp is voorzien van een drukmeter. Indien er geen lekkage in een leiding zit, zou de druk constant moeten blijven. Wanneer er drukverlies waarneembaar is op deze meter, duidt dit er in veel gevallen op dat er ergens een lek zit in de leidingen. Met behulp van de drukproeftechniek is iedere leiding in een woning afzonderlijk te testen. Hierdoor wordt stap voor stap toegewerkt naar de locatie van het lek.

Waar kan Loodgieter Aan Huis u helpen?