Weersomstandigheden beïnvloeden op verschillende manieren het werk van een loodgieter: bij extreem veel regenval is de kans op bijvoorbeeld kapotte regenpijpen en rioleringen veel groter dan normaal. Bij vorst is er de kans op bevroren waterleidingen of storingen aan CV-ketels en verwarmingsinstallaties. Eigenlijk kan gezegd worden dat een loodgieter overuren maakt bij extreme weersomstandigheden.

Klimaatverandering

In Nederland is de laatste jaren steeds vaker sprake van extreme weersomstandigheden: er zijn zomerstormen, hevige onweersbuien, langdurige regenval, wat weer hoog water veroorzaakt in de rivieren en kanalen. Maar er is door de klimaatverandering ook in Nederland de laatste jaren minder vaak sprake van langdurige periodes van strenge vorst. Zelfs matige vorst voor lange of korte periodes is lang niet meer iedere winterperiode het geval in Nederland. Dit zorgt enerzijds voor minder problemen met bevroren (water)leidingen, anderzijds kun je zeggen dat als meer storm en hevige regenval ook onderdeel uitmaakt van de klimaatverandering, het werk van de loodgieter even nodig blijkt te zijn maar dat het terrein verschuift van vorst gerelateerde problemen naar water gerelateerde problemen.

Regenval en overstromingen

Deze extreme weersomstandigheden kunnen dan ook voor acute problemen zorgen. Ondergelopen kelders of geknapte waterleidingen overdag en in de nacht zorgen ervoor dat een loodgieter eigenlijk dag en nacht nodig is. Vandaar dat vele loodgietersbedrijven tegenwoordig dag en nacht bereikbaar zijn en nu ook midden in de nacht of in het weekend problemen kunnen verhelpen. Het is daarbij voor de consument wel opletten geblazen: tarieven in het weekend, in de avond en nacht door de week lopen vaak op tot het dubbele tarief van het reguliere tarief.

Tot slot

Zinvol is om problemen met leidingen, kelders of overstromingen, ook al is er sprake van noodsituaties, tijdig in te schatten. Dit houdt in dat je voorzorgsmaatregelen kunt nemen.

Waar kan Volton - Loodgieter Aan Huis u helpen?