In gebouwen komen veel verschillende leidingen voor. Denk hierbij onder meer aan een water- en een gasleiding. Het totaal van deze leidingen in een gebouw wordt het leidingnetwerk genoemd. Kort gezegd is dit dus het totale netwerk aan leidingen. Het merendeel van het leidingnetwerk wordt doorgaans netjes weggewerkt in de muur of onder de vloer. Het netwerk is dus meestal niet met het blote oog zichtbaar. Soms wordt een deel van het netwerk om bepaalde redenen wel in het zicht geplaatst. Om lekkages te voorkomen is onderhoud aan het leidingnetwerk noodzakelijk. Dit onderhoud wordt doorgaans uitgevoerd door een loodgieter.

Waar kan Loodgieter Aan Huis u helpen?