Een waterlekkage is een lek in een waterleiding. Bij een waterlekkage stroomt het water op een andere plek dan bedoeld uit het leidingnetwerk. Een waterlekkage kan het gevolg zijn van verouderde leidingen of achterstallig onderhoud aan het huidige leidingnetwerk. Een waterlekkage is te verhelpen met behulp van een loodgieter. Als gevolg van een lek in een waterleiding kan er veel schade ontstaan aan een woning. Hoofdzakelijk wordt er onderscheid gemaakt tussen een zichtbare en een onzichtbare lekkage. Een zichtbaar lek is met het blote oog waar te nemen, terwijl een onzichtbare lekkage vaak in de muur of onder de vloer zit.

Waar kan Loodgieter Aan Huis u helpen?